NOVETAT !!

La nova creació de la sèrie GOM, per part de la marca VILA

04/05/2020

La nova creació de la sèrie GOM, per part de la marca VILA, correspon a el nou semichisel compost d'uns braços de 35x35 mms i equipats amb sistema de subjecció mitjançant elastòmers.

Un sistema ja conegut en el mercat, combinat amb la robustesa, qualitat i la nostra experiència en la fabricació de maquinària de grans dimensions.

Fabricats en versió suspesa o arrossegada, abasten dels models de 5'50 metres fins als 12 metres d'amplada.

Els models suspesos van equipats amb un potent bastidor central, tancament hidràulic de seguretat, placa de llums i quadres reflectants, tot això afegit a la possibilitat de posar diferents tipus de corró, rastras, etc ...

En la versió arrossegada (HOMOLOGADA amb DOCUMENTACIÓ), hem aprofitat la nostra llarga experiència en la fabricació d'aquest tipus d'eines (més de 25 anys) adaptant els nostres equips a aquest nou tipus de braç, amb la finalitat de poder una alternativa de gran qualitat a l'hora d'equipar els tractors de gran potència.

 

Per més info, consultar !!