Equip combinat reforçat articulat

Consultar

- Corró llis de 12mms de gruix, equipat amb rodaments reforçats de sèrie. 
- Equip preparador en 3 files. 
- Rascle esborrasolcs amb pues de 10mms.
- Xassís amb articulació hidràulica (millor adaptació al terreny) 
- Rodes de control 
- Frè hidràulic i falques.

- Diferents tipus de braç per utilitzar en el preparador 
- Diferents gruixos de planxa en el corró (consultar) 
- Diferents tipus de corró (consultar) 
- Quadre elèctric amb electrovàlvules i línia sensora