Equip combinat reforçat

modelbraçosdiàmetreample transportTara (aprox.)
COMBI-5247005m5.800 kg.
COMBI-6307006m6.675 kg.
COMBI-7'2387007,20m7.500 kg.
- Corró llis de 12mms de gruix, equipat amb rodaments reforçats de sèrie. 
- Equip preparador en 3 fileres. 
- Rascle esborrasolcs amb pues de 10mms. 
- Rodes de control 
- Frè hidràulic i falques.

- Diferents tipus de braç per utilitzar en el preparador 
- Diferents gruixos de planxa en el corró (consultar) 
- Diferents tipus de corró (consultar) 
- Quadre elèctric amb electrovàlvules i línia sensora