4926

SOLA
Amb retlles, adaptada per treballar entre vinyes. Amplada de treball: 1,75 m, amplada total: 1,90 m.